Warto pomyśleć o przydomowej oczyszczalni ścieków

Warto pomyśleć o przydomowej oczyszczalni ścieków

Każdy właściciel domu, który nie jest podłączony do kanalizacji miejskiej, wie, z jakimi problemami i kosztami musi się borykać przy unieszkodliwianiu ścieków. Nie można ich ot tak po prostu, niefrasobliwie wylewać. Problem unieszkodliwiania ścieków domowych regulują specjalne przepisy Ministra Środowiska. Do niedawna większość nieskanalizowanych domów miała na terenie posesji podziemny, przeważnie bezodpływowy zbiornik, czyli popularne szambo. Ale trzeba je często opróżniać a wywóz jest dość kosztowny. Dlatego zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest przydomowa oczyszczalnia ścieków. Nie tylko jest bardziej ekologiczna, ale w dłuższym użytkowaniu również bardziej opłacalna dla naszej kieszeni. Na rynku jest bardzo duży wybór różnych oczyszczalni biologicznych. Oferty poszczególnych producentów różnią się technologią, materiałem, montażem i oczywiście ceną. Ale jeżeli postawimy to proekologiczne rozwiązanie, jakim są oczyszczalnie biologiczne to możemy liczyć na otrzymanie dofinansowania.Możliwość komentowania jest wyłączona.

sitemap