ekspertyzy księgowe warszawa

Ekspertyzy księgowe

Na wczorajszej rozprawie Sąd zlecił przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego księgowego na okoliczność ustalenia, czy pozwany prawidłowo prowadził księgi rachunkowe oraz, czy ewentualne nieprawidłowości w prowadzeniu księgowości przez pozwanego doprowadziły do powstania szkody.
Ekspertyzy księgowe mają być wykonane przez dwóch niezależnych biegłych w terminie trzech miesięcy od otrzymania przez nich postanowienia Sądu o przeprowadzeniu dowodu.
Pełnomocnik pozwanego wskazywał, że zasięgnięcie opinii księgowych jest niezbędne i z całą pewności pokaże, że jego klient dołożył należytej staranności przy prowadzeniu księgowości powoda. jeżeli ekspertyzy księgowe będą wykonane szybko, to sprawa zostanie zakończona na następnej rozprawie.

 Możliwość komentowania jest wyłączona.

sitemap