instalacje budynkowe warszawa

Rozporządzenie dotyczące instalacji budynkowych telekomunikacyjnych

Funkcjonalność i sposób założenia kwestii takich jak instalacje budynkowe telekomunikacyjne określa rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej. Według tego dokumentu tego typu instalacja powinna świadczyć usługi telekomunikacyjne, takie jak usługa transmisji danych za pomocą szerokopasmowego dostępu do internetu. Ponadto powinna rozprowadzać usługi programów telewizyjnych oraz radiofonicznych przez rozmaitych dostawców zgodnie z zasadą równego dostępu oraz neutralności technologicznej. Rozporządzenie dotyczy budynków wielorodzinnych, użyteczności publicznej, w tym także tych które są przeznaczone do potrzeb oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki oraz wychowania oraz do budynków zamieszkania zbiorowego.

 Możliwość komentowania jest wyłączona.

sitemap